Suy ngẫm

Dù bạn đang làm ở đâu, vị trí nào hãy suy ngẫm

Sưu tầm 💝💘☯☯ Đọc và Ngẫm !!! ☯️☯️ VÔ ƠN & GHEN TỊ GIẾT BẠN NHANH HƠN THUỐC ĐỘCLúc còn non nớt thì chân thành….

Số mệnh đời người 7 phần do mình, đoán mệnh chi bằng cải mệnh

Trên thế gian này, vạn sự vạn vật đều có quy luật của nó. Một khi đã tìm ra quy luật của số mệnh, thì…

Tích Đức Không Cần Ai Thấy, Hành Thiện Tự Có Trời Biết

Điều đáng sợ của hành động làm ác, không phải là bị người khác phát hiện, mà là chính mình tự biết; điều đáng khen…

Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống. Con ngựa sẽ không bao giờ uống nước độc

Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống. Con ngựa sẽ không bao giờ uống nước độc. Hãy đặt giường nằm nơi con chó…

1
Chat facebook Chat zalo Gọi ngay