Trading 05: phần mềm công cụ backtest trader phải biết để luyện tập


Công cụ Backtest giúp bạn có thể luyện tập trade bằng cách vào lệnh với dữ liệu trong quá khứ giống như bạn vào lệnh tại hiện tại nhưng nến sẽ chạy nhanh hơn để rút ngắn thời gian hoàn thành 1 lệnh.

Backtest đủ nhiều để kiểm chứng phương pháp giao dịch của bạn. Cố gắng Backtest 1 bộ quy tắc với 1 cặp giao dịch cụ thể đủ nhiều để tăng xác suất đúng cho bộ quy tắc.

Forex Simulator on MT4(Not MT5)

Bản Demo: Free

Bản trả phí: khoảng 120$ Lifetime(Trọn đời ^^). Khuyên dùng vì chi phí rẻ

Tải công cụ Backtest Forex Simulator on MT4 tại đây

Tải bản cài đặt cho Windows

Cài đặt

1. Tải Forex Simulator về ta được file: Soft4FX Forex Simulator.ex4

2. Tải .NET Framework từ 4.5 trở lên về và cài đặt lên máy nếu máy bạn chưa cài: tại đây

3. Mở MT4(Metatrader 4) vào File -> Open Data Folder

4. Trong thư mục Data Folder mới mở ra vào thư mục MQL4 rồi vào Experts 

5. Sao chép(Copy) file Soft4FX Forex Simulator.ex4 mới tải về ở bước 1 vào thư mục Experts  (MQL4\Experts)

6. Khởi động lại MT4(tắt đi mở lại ^^)

7. Sau khi chạy lại MT4 vào Tools -> Options -> Expert Advisors tick vào Allow DLL imports rồi click Ok

8. Vào menu Navigator(Ctrl + N hoặc View -> Navigator) sẽ thấy được Soft4FX Forex Simulator mới Copy vào

9. Vào biểu đồ của bất cứ cặp giao dịch hoặc sản phẩm nào, kéo thả Soft4FX Forex Simulator bên trái thả vào biểu đồ đó rồi bấm ok

Bấm ok

10. Đăng nhập tài khoản mua hoặc sài bản Free

+ Chọn Demo mode thì sẽ k cần đăng nhập

+ Chọn Full mode sẽ đăng nhập bằng tài khoản đã mua

+ Bấm Ok

11. Chọn New simulation

+ Load Simulation chỉ có trong bản Pro

+ Data Center để tải dữ liệu về các cặp giao dịch hoặc sản phẩm để chạy Backtest

+ Tick vào các sản phẩm rồi chọn Download All Select

12. Cấu hình mô phỏng

+ Chọn Provider: nhà cung cấp

+ Instrument: Cặp hoặc sản phẩm giao dịch đã tải về ở bước trên

+ Timeframe: Khung thời gian

+ Start simulation from: Thời gian bắt đầu chạy biểu đồ

+ End simulation on: thời gian kết thúc, không chọn thì sẽ tới thời điểm hiện tại

+ Account currency: chọn tiền tệ giao dịch

+ Start balance: Số dư tài khoản

+ Các thông tin cấu hình khác tự tìm hiểu ^^ vì k quan trọng

+ Bấm Start simulation để bắt đầu mô phỏng

Hướng dẫn cài đặt theo tài liệu chính chủ ^^

Hướng dẫn cài đặt của Nukida

Phần mềm Backtest ThinkTrader

Link download: tại đây

Hướng dẫn cài đặt: tại đây

Phần mềm NakedMarkets Backtesting Software

Trả phí khoảng 250$

Xem thêm tại đây