Trading 07: Cách vẽ vùng cản: vùng Bò – Gấu


Vẽ vùng Bò Gấu
Vẽ vùng Bò Gấu

Chỉ cần quan tâm trước tới các vùng cản gần nhất.

Giá phải phá được các vùng cản gần nhất mới đi tới các vùng cản xa hơn

xac-dinh-ve-vung-bo-gau-thi-truong-readtoshare-com
Vùng cản gần nhất
Cách vẽ vùng cản chỉ là tương đối
Cách vẽ vùng cản chỉ là tương đối

Tốt nhất thì điểm bắt đầu là điểm cao nhất/thấp nhất của đỉnh/đáy