Trading 01: Trader là gì? Các thị trường để giao dịch và đầu tư


Trader là gì?

Trader (nhà giao dịch) là người thực hiện các giao dịch mua bán các tài sản, sản phẩm tài chính trên thị trường như: chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử, cổ phiếu, ngoại tệ,… lời có tiền, lỗ mất tiền ^^

Phân loại trader

Chủ thể

 • Trade cá nhân: giao dịch bằng tiền túi mình tự bỏ ra, lời ăn, lỗ chịu
 • Trade quỹ: dùng tiền của cá nhân, tổ chức khác để giao dịch, lợi tức chia % theo thỏa thuận. Thua thì bị cắt quỹ ^^

Phong cách(thời gian)

 • Position Trading:  Dài hạn (Vài tháng tới vài năm)
 • Swing Trading:  Ngắn hạn (Vài ngày tới vài tuần)
 • Day Trading:  Ngắn hạn (Trong ngày – Không để lệnh qua đêm)
 • Scalp Trading: Rất Ngắn hạn (Vài giây tới vài phút – Không để lệnh qua đêm)

Thị trường giao dịch và đầu tư

 1. Thị trường trứng khoán: Giao dịch cổ phiếu các công ty, thích hợp đầu tư lâu dài
  • Đầu tư vào các mã cổ phiếu các công ty tiềm năng
  • Quá trình phát triển không phải 1 2 ngày
  • Ngày mở cửa 4h. bắt đầu giao dịch từ 9h (trừ sản phẩm hợp đồng tương lai giao dịch từ 8h45), nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h và đóng cửa lúc 15h.
  • Giao dịch từ thứ 2 – 6
  • Thích hợp để đầu tư
 2. Thị trường Forex: Giao dịch các cặp tiền tệ, vừa giao dịch vừa đầu tư
  • Giao dịch từ thứ 2 – 6 (5:00 sáng thứ Hai đến 4:00 sáng thứ Bảy theo giờ Việt Nam)
  • Giao dịch về các cặp tiền tệ
  • Thích hợp giao dịch ngắn hạn, dài hạn
 3. Thị trường Crypto: Giao dịch tiền điện tử
  • Thị trường mở cửa 24/7
  • Giao dịch về các cặp tiền điện tử
  • Thích hợp giao dịch ngăn hạn, dài hạn