Công nghệ thông tin

NFT-marketplace

Viết NFT marketplace tạo NFT đăng bán, giao dịch

16/09/2022 - 5 lượt xem

Chi tiết từng bước để viết một NFT marketpace, tạo nft, đăng bán, giao dịch. NodeJS, Hardhat, Metamash

Lập trình ReactJs 04: Javascript cần biết

15/06/2022 - 61 lượt xem

Let và const, Template Literals, Multi-line String, Arrow function, Classes, Default parameter values, Destructuring, Rest parameters, Spread, Enhanced object titerals, Tagged template literals, Modules

Lập trình html-css đơn vị trong css

27/05/2022 - 64 lượt xem

Đặt biến trong css giúp quá trình chỉnh sửa, tùy biến nhanh hơn, đặt trong thẻ :root{–ten-bien:gia-tri} gọi thuoc-tinh: var(–ten-bien)

Lập trình html-css độ ưu tiên, đặt biến, hàm, lớp giả, phần tử giả trong css

27/05/2022 - 68 lượt xem

Lập trình html – css độ ưu tiên trong css, code css đứng sau sẽ được ưu tiên hơn. Inline – id – class – tag

Bảo mật web3 các kiểu tấn công và bài học kinh nghiệm

27/05/2022 - 55 lượt xem

Bảo mật Web3: Các kiểu tấn công và bài học kinh nghiệm. Phần lớn việc bảo mật web3 phụ thuộc vào khả năng đặc biệt của blockchain

Visual studio extension cần thiết nhất cho lập trình viên

27/05/2022 - 65 lượt xem

Visual studio extension cần thiết nhất cho lập trình viên giúp làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn

Extensions trình duyệt hữu dụng trong lập trình

26/05/2022 - 29 lượt xem

Extensions trình duyệt hữu dụng trong lập trình giúp lập trình viên làm việc nhanh hơn hiệu quả hơn

Cấu hình SMTP gmail để gửi và nhận mail trên hosting

17/04/2022 - 56 lượt xem

Làm theo hướng dẫn sau để cấu hình SMTP gmail cho mail hosting

Lỗi connection to storage server failed khi dùng mail của direct admin

17/04/2022 - 53 lượt xem

Đôi khi bạn sử dụng webmail roundcube trên một hosting direct admin, có thể gặp thông báo lỗi lúc đăng nhập như sau: connection to storage server failed

Phím tắt hữu dụng khi sử dụng Visual studio code

10/04/2022 - 63 lượt xem

Khi click một từ, Visual Studio Code sẽ đánh dấu những từ tương tự có trong file. Nếu ta nhấn Ctrl + F2, trình soạn thảo sẽ bôi đen những từ này.