Công nghệ thông tin

CPC, CTR, CPM, CPV của quảng cáo Google tại Việt Nam

Quảng Cáo Google Tìm Kiếm Quảng cáo Google Search là quảng cáo xuất hiện khi người dùng tìm kiếm các từ khóa trên Google.com Đây…

CPM và CPC google adsense theo quốc gia

What is Google Adsense RPM? RPM stands for Revenue Per Mille. There is a difference between RPM and Page RPM. Revenue per 1000 impressions ( RPM)…

Google ads kiến thức cơ bản thuật ngữ phải biết

PPC, CPC, CPM, CPV, CPA trong quảng cáo Google Ads là gì? Tìm hiểu về hình thức quảng cáo PPC là gì?Nhiều bạn mới bắt…

45 ngôn ngữ google ads đang hỗ trợ hiển trị

Google Ads is used by advertisers all around the world and is available in 45 languages. The list below shows all of the languages that you…

CPC và CPM của quảng cáo Facebook theo quốc gia

Country avg. CPC avg. CPM   Japan $1.32 $0.38   American Samoa $1.21 $0.09   United States $1.09 $0.22   Australia $1.08 $0.24   Russia…

Học trade coin 5: Các mô hình lừa đảo trong đầu tư trade coin

1. Mô hình Ponzi: dự án lừa đảo Onecoin Đa cấp biến tướng. Lấy tiền người sau trả cho người trước. MLM(multi Level Marketing) để…

Tìm hiểu lập trình Solana kiến thức cơ bản 2

+ On Solana, smart contracts are called programs + Packages and Crates – A crate is a binary or library. The crate root is a source file that…

Tìm hiểu lập trình Solana kiến thức cơ bản 1

There are two sets of programs that are maintained as part of the core software releases. Programs (Smart Contact) and dapp. -where you can write dApps that communicate with deployed programs.

Git là gì? Ứng dụng của Git. Các câu lệnh cơ bản thường dùng

Git là gì? Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS), nó là một trong những…

Học trade coin 5: Các loại tiền và website phải biết khi đầu từ trade coin

I. Các loại tiền 1. Tiền giấy(Fiat currency): In và phát hành không giới hạn. Dễ mất giá, lạm phát. 2. Tiền ảo(Vitual currency): thẻ…