Trading 08: Các yếu tố ủng hộ để tìm điểm vào lệnh


  1. Thị trường đang trong 1 xu hướng rõ ràng: tăng, hoặc giảm. Nên đánh thuận xu hướng, trừ các trường hợp có dấu hiệu đảo chiều
  2. Có sóng dẫn hướng. Một con sóng lớn dẫn hướng thể hiện sử lớn mạnh của một phe Bò hoặc Gấu
  3. Xác định các vùng cản gần nhất. Vẽ các vùng cản đó ra
  4. Xem nhiều khung thời gian xem các khung thời gian có đồng thuận xu hướng không.
  5. Xem phiên giao dịch: phiên Âu từ 14h chiều, phiên Mỹ từ 20h tối thì thường giá sẽ chạy mạnh hơn phiên Á. Tùy vào cặp tỉ giá, các cặp tỉ giá của châu Á thì có thể phiên Á chạy mạnh.
  6. Xem Momentum động lượng có tương ứng với hành động giá hay không, liên quan tới VPS(Volume Price Action)
  7. Xuất hiện các mẫu nến tại các vùng cản
  8. Xuất hiện giai đoạn đi ngang có quy luật(thường tạo ra vùng nén, vùng tích lũy) tại các vùng cản, sau đó xuất hiện các mô hình nến phá vùng nén.