Kỷ luật là luật lệ là không thỏa hiệp vì bất cứ lý do gì


Kỷ luật là luật lệ là không thỏa hiệp vì bất cứ lý do gì. Chỉ cần buông lỏng kỷ luật sẽ khiến bạn mất đi tất cả những gì cố gắng. Một lần dễ dãi với bản thân có thể là bước đầu tiền của những chuỗi thất bại liên tiếp