Các thẻ meta cần thiết để giúp trang web tăng độ uy tín


1. Thẻ tiêu đề(Title): Tiêu đề thu hút, hấp dẫn người dùng click

+ Quan trọng. Chỉ sau nội dung(trong SEO onpage)

+ Chiều dài tiêu đề không quá 60 ký tự

+ Cách đặt: Từ khóa chính – Từ khóa phụ | Tên thương hiệu

+ Đặt trong header

<head>
  <title>This is Title Sample</title>
</head>

2. Thẻ miêu tả(Description): miêu tả xúc tích, tăng uy tín, kích thích click

+ Quan trọng và hữu ích.

+ Chiều dài mô tả tốt nhất là ít hơn 160 ký tự

+ Meta description nên chứa từ khóa mục tiêu. Mô tả xúc tích tăng độ hấp dẫn

+ Đặt trong header

<head>
  <meta name="description" content="Thẻ miêu tả nên có chiều dài tối đa 160 ký tự.">
</head>

3. Thẻ Meta robot: chỉ định trang nào hiển thị hoặc không trên google

+ Đặt trong header

<head>
  <meta name=”robots” content=”noindex” />
</head>
Tên thẻCấu trúc thẻCông dụng thẻ
Noindex<meta name=”robots” content=”noindex” />Ngăn công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục trang, từ đó không hiển thị trang trong kết quả tìm kiếm
Nofollow<meta name=”robots” content=”nofollow” />Ngăn robot không thu thập liên kết trên trang nhưng vẫn có thể lập chỉ mục
None<meta name=”robots” content=”none” />Sử dụng khi không muốn công cụ tìm kiếm lập chỉ mục và các robot không thu thập liên kết trên trang
Noimageindex<meta name=”robots” content=”noimageindex” />Ngăn Google lập chỉ mục hình ảnh được nhúng trên trang
Các thẻ robot

4. Thẻ Meta viewport: cách trình duyệt hiển thị tùy theo thiết bị

+ Để trong thẻ head

<head>
  <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″>
</head>

5. Thẻ ngôn ngữ(Meta content language): khai báo ngôn ngữ website

+ Để trong thẻ head

<head>
  <meta http-equiv=”content-language” content=”en-us” />
</head>

6. Thẻ vị trí(Meta Geo): đánh dấu địa điểm website

+ Thẻ đánh dấu địa điểm website của bạn, nói cách khác là đánh dấu địa điểm bạn có thể cung cấp dịch vụ thông qua website.

Tạo thẻ: https://www.geo-tag.de/generator/en.html

<meta name=”geo.region” content=”VN-DN” />

<meta name=”geo.position” content=”15.998165;108.259347″ />

<meta name=”ICBM” content=”15.998165, 108.259347″ />

7. Thẻ hợp nhất url tương tự(Canonical): hợp nhất các URL có nội dung tương tự

+ Các link sau được xem là trùng lặp url

http://www.example.com
https://www.example.com
http://example.com
http://example.com/index.php

+ Đặt trong thẻ head. Như trường hợp trên mình sẽ đặt Canonical

<link rel="canonical" href="http://example.com/" />

8. Thẻ thay thế(Alt): dùng cho ảnh

+ Dài khoảng 50-55 ký tự

+ Đặt trong thẻ <img />

<img src=”http://example.com/xyz.jpg” alt=”Tieu de thay the neu k hien thi duoc anh” />

9. Thẻ mạng xã hội(Social media meta tag): Facebook(open graph), Twitter

+ Facebook(open graph)

<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:title" content="TITLE OF YOUR POST OR PAGE" />
<meta property="og:description" content="DESCRIPTION OF PAGE CONTENT" />
<meta property="og:image" content="LINK TO THE IMAGE FILE" />
<meta property="og:url" content="PERMALINK" />
<meta property="og:site_name" content="SITE NAME" />

+ twitter

<meta name="twitter:title" content="TITLE OF POST OR PAGE">
<meta name="twitter:description" content="DESCRIPTION OF PAGE CONTENT">
<meta name="twitter:image" content="LINK TO IMAGE">
<meta name="twitter:site" content="@USERNAME">
<meta name="twitter:creator" content="@USERNAME">

10. Các thẻ header dùng trong nội dung

<h1> Tieu de bai viet </h1>
<p>Paragraph of content</p>
<p>another paragraph of content</p>
<h2>Cac muc trong bai viet</h2>
<p>Paragraph of content</p>
<h3>Cac tom tat noi dung</h3>

Các thẻ meta trang web thế giới di động đang sài

 <title>Thegioididong.com - Điện thoại, Laptop, Phụ kiện, Đồng hồ chính hãng</title>
  <meta name="keywords" content="Thế giới di động, Thegioididong, điện thoại di động, dtdd, smartphone, tablet, máy tính bảng, laptop, máy tính xách tay, phụ kiện, smartwatch, đồng hồ, tin công nghệ" />
  <meta name="description" content="Hệ thống bán lẻ điện thoại di động, smartphone, máy tính bảng, tablet, laptop, phụ kiện, smartwatch, đồng hồ chính hãng mới nhất, giá tốt, dịch vụ khách hàng được yêu thích nhất VN" />
  <meta property="og:title" content="Thegioididong.com - Điện thoại, Laptop, Phụ kiện, Đồng hồ chính hãng" />
  <meta property="og:description" content="Hệ thống bán lẻ điện thoại di động, smartphone, máy tính bảng, tablet, laptop, phụ kiện, smartwatch, đồng hồ chính hãng mới nhất, giá tốt, dịch vụ khách hàng được yêu thích nhất VN" />
  <meta content="INDEX,FOLLOW" name="robots" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <meta name="copyright" content="Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động" />
  <meta name="author" content="Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động" />
  <meta http-equiv="audience" content="General" />
  <meta name="resource-type" content="Document" />
  <meta name="distribution" content="Global" />
  <meta name="revisit-after" content="1 days" />
  <meta name="GENERATOR" content="Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
  <link href="/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
  <link href="/favicon.ico" rel="apple-touch-icon" />
  <link href="/favicon.ico" rel="apple-touch-icon-precomposed" />
  <meta property="og:site_name" content="Thegioididong.com" />
  <meta property="og:type" content="website" />
  <meta property="og:locale" content="vi_VN" />
  <meta property="fb:pages" content="214993791879039" />
  <meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="on">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://cdn.tgdd.vn/">