Trâm ngôn

Triết lý hay của Không Tử đọc để suy ngẫm

18/02/2022 - 51 lượt xem

Những câu nói triết lý đó sẽ giúp bạn hiểu được rất nhiều đạo lý từ nhiều khía cạnh của cuộc sống, răn dạy chúng ta về cách sống, cách làm người, cách đối nhân xử thế đáng để đọc và suy ngẫm.

10 lời dạy thấm thía của Khổng Tử

18/02/2022 - 48 lượt xem

Triết học của Khổng Tử nhấn mạnh trên sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và cai trị bằng đạo đức: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”

Lời dạy của Khổng Tử

18/02/2022 - 44 lượt xem

Con người ta sinh ra lớn lên già cả rồi bệnh tật mất đi. Cát bụi lại trở về cát bụi. Âu cũng là quy luật thường tình của một kiếp người. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là như vậy.

Trâm ngôn hay

27/07/2021 - 91 lượt xem