Nhóm kiến thức cơ bản cần có trong môi giới bất động sản

Nhóm kiến thức về thị trường bất động sản

+ Các loại hình về bất động sản đang bán trên thị trường.

+ Cung – cầu của thị trường và quy luật phát triển của thị trường.

+ Giá cả của thị trường.

+ Những khu vực đầu tư hiệu quả nhất của thị trường.

Nhóm kiến thức về pháp luật

+ Những quy định về tính pháp lý của bất động sản: luật nhà ở, luật kinh doanh BĐS .v.v.

+ Những quy định của pháp luật về giao dịch trong bất động sản.

+ Những quy định của pháp luật về đầu tư bất động sản để bán.

+ Những quy định về thuế, phí trong giao dịch.

Nhóm kiến thức có liên quan đến bất động sản

+ Kiến thức về phong thủy.

+ Kiến thức về thị trường thay thế: vàng, chứng khoán, tài chính .v.v.

+ Kiến thức về Marketing.

+ Kiến thức về quản trị kinh doanh.

Trên đây là những nhóm kiến thức hết sức cơ bản và cần thiết cho bạn nếu muốn phát triển trong môi trường kinh doanh bất động sản.

Bài tương tự

Kiến thức cần có để trở thành môi giới bất động sản chuyên nghiệp

KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI CŨNG NHƯ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI MÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CẦN NẮM RÕ Quy…