Tiền điện tử

Cách nhận biết mùa AltCoin

23/12/2021 - 82 lượt xem

Giai đoạn 1: Bitcoin tăng trưởng: dòng tiền lớn từ ngoài bắt đầu chảy vào thị trường Giao đoạn 2: Ethereum và coin top có vốn hóa lớn tăng trưởng MẠNH HƠN Bitcoin + Vì dòng tiền từ Bitcoin bắt đầu chảy sang các đồng này + Do các đồng này có vốn hóa nhỏ […]

Các thuộc tính của Token

30/11/2021 - 65 lượt xem

Can Burn:This check specifies whether your tokens can be burned to decrease the supply. Can Mint: Minting specifies the opposite, whether more tokens can be created to increase the initial supply. Can Pause: This check specifies whether your token and all associated operations can be halted and resumed whenever needed. This pausing operation can be used in […]

PTKT 8: Sóng Elliott

13/11/2021 - 48 lượt xem

+ Đánh giá nắm bắt xu hướng của thị trường tài chính + Các thị trường tài chính diễn biến lặp đi lặp lại theo mô hình giá + Thị trường theo quy luật sóng chồng sóng. Trong các sóng lớn luôn có các con sóng nhỏ + Sóng chính sẽ có 5 sóng, sóng […]