bai hoc cuoc song

Số mệnh đời người 7 phần do mình, đoán mệnh chi bằng cải mệnh

01/02/2021 - 184 lượt xem

Trên thế gian này, vạn sự vạn vật đều có quy luật của nó. Một khi đã tìm ra quy luật của số mệnh, thì cũng không khó để suy tính ra vận mệnh của cuộc đời. Nhưng rốt cuộc, đoán mệnh chi bằng cải mệnh.

Tích Đức Không Cần Ai Thấy, Hành Thiện Tự Có Trời Biết

01/02/2021 - 175 lượt xem

Điều đáng sợ của hành động làm ác, không phải là bị người khác phát hiện, mà là chính mình tự biết; điều đáng khen của hành động lương thiện, không nằm ở lời khen của người khác

Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống. Con ngựa sẽ không bao giờ uống nước độc

01/02/2021 - 406 lượt xem

Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống. Con ngựa sẽ không bao giờ uống nước độc. Hãy đặt giường nằm nơi con chó ngủ. Ăn trái cây đã có sâu vào.