Các thẻ meta cần thiết để giúp trang web tăng độ uy tín

Title:
+ Quan trọng
+ Chiều dài tiêu đề không quá 70 ký tự

Meta Description:
+ Quan trọng và hữu ích.
+ Chiều dài mô tả tốt nhất là ít hơn 160 ký tự

Meta Keywords: không còn có giá trị với các công cụ tìm kiếm nữa.

Meta Geo:

Thẻ đánh dấu địa điểm website của bạn, nói cách khác là đánh dấu địa điểm bạn có thể cung cấp dịch vụ thông qua website.

Tạo thẻ: https://www.geo-tag.de/generator/en.html

<meta name=”geo.region” content=”VN-DN” />

<meta name=”geo.position” content=”15.998165;108.259347″ />

<meta name=”ICBM” content=”15.998165, 108.259347″ />

Các thẻ meta trang web thế giới di động đang sài

 <title>Thegioididong.com - Điện thoại, Laptop, Phụ kiện, Đồng hồ chính hãng</title>
  <meta name="keywords" content="Thế giới di động, Thegioididong, điện thoại di động, dtdd, smartphone, tablet, máy tính bảng, laptop, máy tính xách tay, phụ kiện, smartwatch, đồng hồ, tin công nghệ" />
  <meta name="description" content="Hệ thống bán lẻ điện thoại di động, smartphone, máy tính bảng, tablet, laptop, phụ kiện, smartwatch, đồng hồ chính hãng mới nhất, giá tốt, dịch vụ khách hàng được yêu thích nhất VN" />
  <meta property="og:title" content="Thegioididong.com - Điện thoại, Laptop, Phụ kiện, Đồng hồ chính hãng" />
  <meta property="og:description" content="Hệ thống bán lẻ điện thoại di động, smartphone, máy tính bảng, tablet, laptop, phụ kiện, smartwatch, đồng hồ chính hãng mới nhất, giá tốt, dịch vụ khách hàng được yêu thích nhất VN" />
  <meta content="INDEX,FOLLOW" name="robots" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <meta name="copyright" content="Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động" />
  <meta name="author" content="Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động" />
  <meta http-equiv="audience" content="General" />
  <meta name="resource-type" content="Document" />
  <meta name="distribution" content="Global" />
  <meta name="revisit-after" content="1 days" />
  <meta name="GENERATOR" content="Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
  <link href="/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
  <link href="/favicon.ico" rel="apple-touch-icon" />
  <link href="/favicon.ico" rel="apple-touch-icon-precomposed" />
  <meta property="og:site_name" content="Thegioididong.com" />
  <meta property="og:type" content="website" />
  <meta property="og:locale" content="vi_VN" />
  <meta property="fb:pages" content="214993791879039" />
  <meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="on">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://cdn.tgdd.vn/">

Bài tương tự

Chat facebook Chat zalo Gọi ngay