Quảng cáo online

Giờ vàng để đăng bài có tương tác tốt nhất trên mạng xã hội

20/03/2023 - 4 lượt xem

Kết luận dựa trên khảo sát: những khung giờ vàng để đăng bài – cho mọi lĩnh vực và nền tảng – chính là từ 18h – 21h và 12h – 15h. Ngày sở hữu nhiều tương tác nhất để đăng tải nội dung rơi vào Thứ Sáu hàng tuần.

CPC, CTR, CPM, CPV của quảng cáo Google tại Việt Nam

11/09/2021 - 74 lượt xem

Quảng Cáo Google Tìm Kiếm Quảng cáo Google Search là quảng cáo xuất hiện khi người dùng tìm kiếm các từ khóa trên Google.com Đây là dạng quảng cáo phổ biến nhất. Được sử dụng nhiều nhất và cạnh tranh mạnh. Giá thầu theo từ khóa có thể rất cao tùy theo từng lĩnh vực. […]

CPM và CPC google adsense theo quốc gia

11/09/2021 - 71 lượt xem

What is Google Adsense RPM? RPM stands for Revenue Per Mille. There is a difference between RPM and Page RPM. Revenue per 1000 impressions ( RPM) represents the estimated earnings per 1000 impressions, whereas Page RPM represents the estimated earnings per 1000 pageviews. RPM and Page RPM vary according to your website niche, traffic countries, keywords, […]

Google ads kiến thức cơ bản thuật ngữ phải biết

11/09/2021 - 68 lượt xem

PPC, CPC, CPM, CPV, CPA trong quảng cáo Google Ads là gì? Tìm hiểu về hình thức quảng cáo PPC là gì?Nhiều bạn mới bắt đầu tìm hiểu về quảng cáo thường chưa nắm rõ được khái niệm về hình thức quảng cáo PPC là gì? Vì vậy, trong bài viết này SEOVietNam sẽ giúp […]

45 ngôn ngữ google ads đang hỗ trợ hiển trị

11/09/2021 - 61 lượt xem

Google Ads is used by advertisers all around the world and is available in 45 languages. The list below shows all of the languages that you can select for the Google Ads interface and the languages you can select for language targeting. Language Google Ads interface Ads Language Targeting Arabic Yes Yes Bengali No Yes Bulgarian […]

CPC và CPM của quảng cáo Facebook theo quốc gia

11/09/2021 - 81 lượt xem

Country avg. CPC avg. CPM   Japan $1.32 $0.38   American Samoa $1.21 $0.09   United States $1.09 $0.22   Australia $1.08 $0.24   Russia $1.02 $0.40   Switzerland $0.89 $0.16   Norway $0.87 $0.16   United Kingdom $0.79 $0.16   Guernsey $0.76 $0.23   New Zealand $0.76 $0.16   South Africa $0.75 $0.25   […]

Describing CTR, CPC, CPM, RPM, Page views & Impression in Google Adsense

01/02/2021 - 176 lượt xem

Google Adsense is a very popular program for earning money online. Google Adsense generate revenue on either a per-click or per-impression basis. In this article, I will be describing some of the key terms of Google Analytics. They are Clickthrough rate (CTR), Cost-per-click (CPC), Cost-per-thousand (CPM), and Revenue per thousand impressions (RPM). Before understanding these […]