Webpack, Firebase là gì ?


+ Webpack là gì ?

 • Webpack là công cụ giúp bạn compile các module Javascript. Nó hay được gọi là “module bundler”
Webpack

++ Ưu điểm

 • Giúp cho cho project dễ dàng phát triển, quản lý, customize
 • Tăng tốc độ cho project
 • Phân chia các module và chỉ load khi cần
 • Đóng gói tất cả file nguồn thành một file duy nhất, nhờ vào loader mà có thể biên dịch các loại file khác nhau
 • Biến các tài nguyên tĩnh ( image, css) trở thành 1 module
 • Chuyển đổi các mã nguồn : JSX, less, sass, scss thành js, … ES6 -> ES5 thông qua babel transpiler …

Nguồn nội dung

+ Firebase là gì?

 • Firebase là một nền tảng để phát triển ứng dụng di động và trang web, bao gồm các API đơn giản và mạnh mẽ mà không cần backend hay server.
 • Firebase là dịch vụ cơ sở dữ liệu hoạt động trên nền tảng đám mây – cloud.
 • Kèm theo đó là hệ thống máy chủ cực kỳ mạnh mẽ của Google.
 • Chức năng chính là giúp người dùng lập trình ứng dụng bằng cách đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu.
 • Cụ thể là những giao diện lập trình ứng dụng API đơn giản.
 • Mục đích nhằm tăng số lượng người dùng và thu lại nhiều lợi nhuận hơn.
 • Đặc biệt, còn là dịch vụ đa năng và bảo mật cực tốt.
 • Firebase hỗ trợ cả hai nền tảng Android và IOS.
Firebase