Lập trình

Lập trình Javascript bài 1: cài đặt môi trường, tạo project

17/03/2023 - 5 lượt xem

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình javascript, cài đặt môi trường thực thi

bang-mau-trong-thiet-ke-UI

4 bảng màu chính trong thiết kế UI

30/11/2022 - 53 lượt xem

Nguyên tắc 60 – 30 – 10 là quy tắc vàng trong việc phối màu mà bất kỳ người thiết kế đồ họa nào dù mới vào nghề hay đã hoạt động lâu năm cũng phải nằm lòng

NFT-marketplace

Lập trình DApp bài 1: Các thành phần của 1 dự án DApp

16/09/2022 - 99 lượt xem

Lập trình DApp bài 1: Các thành phần của 1 dự án DApp

Lập trình ReactJs 04: Javascript cần biết

15/06/2022 - 152 lượt xem

Let và const, Template Literals, Multi-line String, Arrow function, Classes, Default parameter values, Destructuring, Rest parameters, Spread, Enhanced object titerals, Tagged template literals, Modules

Lập trình html-css đơn vị trong css

27/05/2022 - 144 lượt xem

Đặt biến trong css giúp quá trình chỉnh sửa, tùy biến nhanh hơn, đặt trong thẻ :root{–ten-bien:gia-tri} gọi thuoc-tinh: var(–ten-bien)

Lập trình html-css độ ưu tiên, đặt biến, hàm, lớp giả, phần tử giả trong css

27/05/2022 - 128 lượt xem

Lập trình html – css độ ưu tiên trong css, code css đứng sau sẽ được ưu tiên hơn. Inline – id – class – tag

Bảo mật web3 các kiểu tấn công và bài học kinh nghiệm

27/05/2022 - 84 lượt xem

Bảo mật Web3: Các kiểu tấn công và bài học kinh nghiệm. Phần lớn việc bảo mật web3 phụ thuộc vào khả năng đặc biệt của blockchain

Visual studio code extension cần thiết nhất cho lập trình viên

27/05/2022 - 127 lượt xem

Visual studio extension cần thiết nhất cho lập trình viên giúp làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn

Extensions trình duyệt hữu dụng trong lập trình

26/05/2022 - 53 lượt xem

Extensions trình duyệt hữu dụng trong lập trình giúp lập trình viên làm việc nhanh hơn hiệu quả hơn

Phím tắt hữu dụng khi sử dụng Visual studio code

10/04/2022 - 104 lượt xem

Khi click một từ, Visual Studio Code sẽ đánh dấu những từ tương tự có trong file. Nếu ta nhấn Ctrl + F2, trình soạn thảo sẽ bôi đen những từ này.