Lập trình html-css độ ưu tiên, đặt biến, hàm, lớp giả, phần tử giả trong css


Độ ưu tiên trong css

+ Các cách gọi css có điểm cao hơn sẽ có độ ưu tiên lớn hơn

 1. Internal và External code css nào chạy sau(gọi sau – viết mới hơn) sẽ được ưu tiên
 2. Inline: 1000 <h1 style=”color:red”>Điểm 1000</h1>
 3. #id: 100
 4. .class: 10
 5. tag(h1, h2, p, lable): 1
 6. Equal specificity: lặp lại css, các selector sẽ được cộng vd: h1#id.class = 111
 7. Universal selector: 0 thẻ chung cho tất cả Vd: * {color:red;}
 8. Inherited: 0 kế thừa. Các thẻ con sẽ ăn css của thẻ cha

Đặt biến trong css

+ Đặt các biến trong thẻ root

:root{
  --h3-color: red;
}
//Gọi biến
h3{ color: var(--h3-color); }

//Biến local
#content{
 --content-color: blue;
 h3{ color: var(--content-color); }
}

Hàm(function) trong css

 • var() tạo biến
 • linear-gradient(): dải màu vĩ dụ từ đỏ tới xanh
 • rgba(): màu trong suốt
 • rgb(): màu như mã hexa
 • calc(): tính toán chiều rộng, cao
 • attr(): lấy giá trị thuộc tính
a::after{
 content: attr(href) //Kq: Website: https://readtoshare.com
}

<a href="https://readtoshare.com">Website: </a>

Lớp giả(pseudo-calsses)

 • :root
 • :hover
 • :active
 • :first-child
 • :last-child

Đây là những lớp giả phổ biến nhất mà bạn có thể sẽ sử dụng

Lớp giảMục tiêu
:activemột phần tử đang được kích hoạt bởi người dùng (ví dụ: được nhấp vào). Chủ yếu được sử dụng trên các liên kết hoặc nút
:checkedhộp kiểm, tùy chọn hoặc các loại đầu vào radio được bật
:defaultmặc định trong một tập hợp các lựa chọn (như, tùy chọn trong một lựa chọn hoặc các nút radio)
:disabledmột phần tử bị vô hiệu hóa
:emptymột phần tử không có con
:enabledmột phần tử được kích hoạt (đối lập với:disabled)
:first-childđứa con đầu lòng của một nhóm anh chị em
:focusphần tử có tiêu điểm
:hovermột phần tử di chuột
:last-childđứa con cuối cùng của một nhóm anh chị em
:linkmột liên kết chưa được truy cập
:not()bất kỳ phần tử nào không khớp với bộ chọn được chuyển. Ví dụ:not(span)
:nth-child()một phần tử phù hợp với vị trí được chỉ định
:nth-last-child()một phần tử phù hợp với vị trí cụ thể, bắt đầu từ cuối
:only-childmột phần tử không có anh chị em nào
:requiredmột phần tử biểu mẫu vớirequiredtập thuộc tính
:rootĐại diện chohtmlthành phần. Nó giống như nhắm mục tiêuhtml, nhưng nó cụ thể hơn. Hữu ích trongBiến CSS.
:targetphần tử khớp với phân đoạn URL hiện tại (để điều hướng bên trong trang)
:validcác phần tử biểu mẫu đã xác thực thành công phía máy khách
:visitedmột liên kết đã được truy cập

Phần tử giả(pseudo-elements)

 • ::before
 • ::after
 • ::first-letter
 • ::first-line
 • ::selection: Chọn: bôi đen đoạn văn sẽ có background và color màu gì