4 bảng màu chính trong thiết kế UI


Nguyên tắc 60 – 30 – 10 là quy tắc vàng trong việc phối màu mà bất kỳ người thiết kế đồ họa nào dù mới vào nghề hay đã hoạt động lâu năm cũng phải nằm lòng. Cụ thể, trong không gian thiết kế: 60% không gian thuộc về màu chủ đạo, 30% không gian dành cho màu cấp 2 và 10% không gian là thuộc về tông màu nổi bật, mang tính nhấn mạnh đối tượng.

Màu chính(Primary Color/Primary palette): Màu nhấn

  • Dùng cho Menu background, Button

Màu phụ(Secondary Color)

  • Dùng cho các button phụ

Màu trung tính(Neutral Color)

  • Dùng cho background, text, icon

Màu thông báo/ngữ cảnh/alert(Semantic)

  • Dùng cho thông báo, cảnh báo…